Aanmelding deelnemer


Ik ben teler, entree € 30,- (excl. BTW) (maximaal twee personen per bedrijf)Ik ben geen teler, entree € 100,- (excl. BTW)

Aantal telers:

Teler 1

Teler 1

Teler 2

Factuurgegevens

Ondergetekende machtigt Delphy eenmalig het verschuldigde bedrag van (€ 30,-, € 60,- of € 100,-) (excl. BTW) van zijn/haar IBAN bank/giro-rekeningnummer:

NL af te schrijven.

Maakt u geen gebruik van een eenmalige machtiging, dan wordt € 11,50 (excl. BTW) administratiekosten in rekening gebracht.