Aanmelding partner


    Contactpersoon


    Factuurgegevens

    Ondergetekende machtigt Delphy éénmalig het verschuldigde bedrag van € 695,- (excl. BTW) van zijn / haar IBAN bank/giro-rekeningnummer af te schrijven.

    NL af te schrijven.

    Maakt u geen gebruik van een éénmalige machtiging, dan worden € 11,50 (excl. BTW) administratiekosten in rekening gebracht.